Coraz bliżej modernizacji oczyszczalni ścieków

Lubartowska oczyszczalnia ścieków ma już 20 lat, jej techniczne możliwości wyczerpały się. O dofinansowaniu modernizacji obiektu przez fundusz ochrony środowiska poinformował burmistrz Janusz Bodziacki.

Jest z czego się cieszyć, ponieważ dostaniemy na ten cel 34 mln zł dofinansowania – mówił burmistrz Janusz Bodziacki. O modernizacji oczyszczalni ścieków burmistrz poinformował mieszkańców podczas spotkania dotyczącego planów budowy drogi wschodniej, wymieniając inwestycję jako jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd. – Obecny stan oczyszczalni naraża nas na duże koszty – dodał burmistrz.

Dokładnie tydzień temu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie, Tomasz Marzęda, podpisał umowę o dofinansowaniu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość inwestycji to około 66 mln złotych (brutto).

O tym, że oczyszczalnia staje się palącym problemem, Tomasz Marzęda informował w marcu, podczas sesji Rady Miasta, kiedy radni dyskutowali na temat uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016-2020”. Obecny stan wybudowanej w połowie lat dziewięćdziesiątych instalacji jest wysoce awaryjny i przestarzały. Obecnie jest jedna nitka technologiczna. Wszelkie naprawy wykonywane są na działającym obiekcie między godz. 3 a 6 rano. Prace koncepcyjne nad przebudową obiektu trwały już od kilku lat, przyczynkiem była seria poważnych awarii w 2012 roku.

Projekt przebudowy ukończono w grudniu 2015 r. Składa się on z kilkudziesięciu tomów dokumentacji technicznej. PGK Sp.z o.o. w Lubartowie złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II, działanie 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Modernizacja ma obejmować m.in.: budowę dwóch ciągów technologicznych oczyszczania ścieków oraz kompleksowo rozwiązywać problem gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Projekt obejmuje także budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej.

(J.A.)

oczyszczalnia-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak o konieczności modernizacji oczyszczalni mówił prezes Tomasz Marzęda podczas sesji Rady Miasta w marcu 2016 roku