Coraz bliżej S19

Umowa na zaprojektowanie i budowę 23- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem, a Lubartowem została podpisana  dziś (26 lutego). Trasą pojedziemy już w 2024 roku.

Inwestycję zrealizuje firma Mota-Engil Central Europe. Na jej wykonanie ma 36 miesięcy. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2022 roku, natomiast zakończenie w 2024 r.

Trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce.

Jadąc od strony Lubartowa w kierunku Lublina, w miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód.

Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828 w stronę Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.