COŚ NIEPOKOJĄCEGO DZIEJE SIĘ W TWOJEJ OKOLICY? – ZAZNACZ TO NA KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Dzięki takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie lubartowskim. Dziękujemy za dotychczasowe sygnały i zachęcamy do dalszego korzystania z mapy.

W połowie września 2016 roku w województwie lubelskim zostało uruchomione nowe narzędzie informatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego dnia każdy mieszkaniec regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Można też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. Na mapie znajdują się informacje dotyczące wybranych kategorii przestępstw, a także zagrożeń w ruchu drogowym.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego zostało wprowadzonych 283 zgłoszenia. 114 z nich zostało potwierdzonych. Największa ilość zgłoszeń dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a konkretnie przekraczania dozwolonej prędkości. W tej kategorii wpłynęło aż ponad 109 zgłoszeń, Kolejne częste zgłoszenia w zakresie ruchu drogowego to nieprawidłowe parkowanie. Otrzymaliśmy 49 takich zgłoszeń. Wiele zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 51 oznaczeń. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m. in.: miejsc grupowania się nieletnich, zwierząt na drodze, złej organizacji ruchu drogowego, niewłaściwej infrastruktury drogowej, aktów wandalizmu czy nielegalnych rajdów samochodowych.

Należy zaznaczyć, że za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w jego okolicy. Następnie te sygnały są przez Policję weryfikowane. Jeśli zagrożenie zostanie potwierdzone, Policja oznaczy je bezpośrednio na mapie. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące także niższych szczebli podziału terytorialnego, takich jak np. osiedli.

Podczas korzystania z mapy należy jednak pamiętać, że
 nie służy ona do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. 
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
 Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

G.P.