Ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze w Michowie

3 października  na obiektach Spółdzielni Mleczarskiej Michowianka zorganizowano ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego.

Głównym celem ćwiczeń manewrowych było doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach przemysłowych posiadających toksyczne środki przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a innymi jednostkami wchodzącymi w skład powiatowych służb i inspekcji oraz doskonalenie metod dostarczania wody na duże odległości przy założeniu awarii sieci wodociągowej. Podczas manewrów ćwiczono również organizację łączności radiowej na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.  W trakcie ćwiczeń utworzono sztab, który wspomagał działania kierującego działaniami ratowniczymi. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych: z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, tj.: OSP Michów, Kamionka, Jeziorzany, Abramów, Przytoczno, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Firlej, Uścimów, Pałecznica. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli gospodarze obiektów, Policja oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Scenariusz ćwiczeń zakładał uszkodzenie i wyciek amoniaku ze zbiornika znajdującego się na dachu budynku maszynowni chłodniczej oraz wypadek na terenie zakładu z udziałem cysterny do przewozu mleka i samochodu osobowego. Na zakończenie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie st. bryg. Jarosław Maluga, Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Michowianka Jan Chabros oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg, Zenon Pisiewicz dokonali oceny ćwiczeń, podziękowali za udział w manewrach, a także ich przygotowanie oraz przeprowadzenie.

Materiał: KP PSP Lubartów