Cykl „Radni odpowiadają” – Radny miejski Andrzej Kardasz

Minął półmetek kadencji Rady Miasta Lubartów. Pytamy radnych, co do tej pory udało im się zrealizować ze swoich obietnic wyborczych i co jeszcze planują zrobić dla mieszkańców. Na naszych łamach kontynuujemy cykl „Radni odpowiadają”. Do każdego z rajców zwracamy się z pytaniami w kolejności alfabetycznej, według nazwisk. Prezentujemy tych, którzy już zdążyli odpowiedzieć na nasze pytania.

Z moich deklaracji wyborczych zrealizowałem…

Z tych deklaracji wyborczych, które obiecałem mieszkańcom w ostatniej ulotce wyborczej, zrealizowałem między innymi dwie sprawy, z mojego punktu widzenia bardzo istotne. Należy zaznaczyć, że realizacja deklaracji wyborczych nigdy nie odbywa się w pojedynkę. W Radzie Miasta gra się zespołowo. W ubiegłym roku udało mi się doprowadzić do zrealizowania inwestycji, o którą zabiegałem już w poprzedniej kadencji – budowa placu zabaw w parku. Druga rzecz, o którą zabiegałem i udało się to w ubiegłym roku zrobić, to budowa boiska przy Gimnazjum nr 1. Czuję się też współautorem sukcesu, jakim jest utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Posiadając taki zakład, to miasto dyktuje innym warunki, mamy wpływ na cenę śmieci, bo sami je przetwarzamy. Sytuacja była o tyle niebezpieczna dla miasta, że sortownia mogła w ogóle nie powstać, a środki szwajcarskie mogły przepaść. Czuję się współautorem tego sukcesu, bo od pierwszych rozmów aż do podpisania porozumienia z gminą Lubartów wraz z burmistrzem i przewodniczącym klubu WL, brałem w tym czynny udział. Z tej perspektywy, gdy zbliża się czas wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej w lipcu 2013 roku, ta cena, czyli niewielkie dopłaty do uczniów z gminy Lubartów była warta do zapłacenia.
Do końca kadencji planuję jeszcze zrealizować…

Największą bolączką Lubartowa jest bezrobocie i wyludnianie miasta. Duża część mieszkańców zarabia płacę minimalną. Rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Samorząd bezpośrednio nie zapewni miejsc pracy, ale może przyciągnąć inwestorów poprzez stworzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Mówię tu o lubartowskiej strefie gospodarczej. Dzięki temu, że powstanie Centrum Dystrybucyjne „Biedronki” na ulicy Gazowej będzie 400 miejsc pracy. Liczę, że do końca kadencji ten teren w Podstrefie Lubartów zostanie odsprzedany inwestorom z różnych branż, którzy zechcą rozwijać się na terenie naszego miasta. W tej kadencji najważniejsze dla mnie jest to, aby stworzyć klimat, aby te miejsca pracy powstawały. Drugim moim priorytetem jest usprawnienie komunikacji w mieście. Powinniśmy szerzej pomyśleć, jak „udrożnić” miasto. To jest problem większości miast w Polsce, bo pojazdów przybywa.

Mieszkańcy najczęściej zwracali się do mnie w sprawach…

Mieszkańcy zwracali się do mnie w wielu sprawach, miedzy innymi w sprawach problemów komunikacyjnych, odśnieżania miasta, budowy i remontów istniejących ulic, także problemów związanych ze znalezieniem pracy, złej obsługi w urzędach i innych instytucjach. Jak tylko mogłem pomóc, to starałem się to robić.

 Pytała: Katarzyna Wójcik