Czego nie można w parku? Radni uchwalili regulamin

Zachowanie ciszy i spokoju w godzinach nocnych na terenie parku czy zakaz przebywania na lodzie na stawie miejskim. Między innymi te zasady znalazły się w regulaminie korzystania z parku miejskiego, który uchwalili radni na ostatniej sesji Rady Miasta 23 grudnia.

Regulamin zabrania kąpieli w stawie miejskim oraz przebywania na lodzie w okresie zimy

Przyjęcie regulaminu związane jest  z koniecznością jego przestrzegania przez mieszkańców. Teren nadzorowany jest przez 14 kamer monitoringu miejskiego oraz patrole policji. Niebawem tabliczka z zasadami korzystania z parku oraz łowiska na stawie pojawi się przed wejściem do parku.

Zgodnie z nim należy przestrzegać w parku porządku i czystości. Ukarany zostanie mandatem ten, kto nie posprząta po swoim pupilu, zniszczy ławkę czy zieleń. Regulamin zawiera także nakaz zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22.00 – 6.00. Zabrania się także kąpieli w stawie miejskim oraz przebywania na lodzie w okresie zimy.
Ustalono także zasady korzystania z łowiska. Ma ono funkcjonować na zasadzie „złów i wypuść”. Wędkowanie ma się odbywać od świtu do zmierzchu. Nie będzie także można łowić ryb w odległości mniejszej niż 30 m od gejzerów.

Za przyjęciem regulaminu głosowało 19 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu (Wiesława Romańska – Serwin), jedna była nieobecna (Maria Kozak).

(kw)