Czerwonokrzyska Gwiazdka z PCK

Przez cały grudzień w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie trwała zbiórka darów dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Zbieraliśmy żywność o długim okresie przydatności oraz słodycze dla najmłodszych. Zbiórka organizowana jest dla podopiecznych PCK o niskim statusie materialnym. Dla osób chorych, starszych, samotnych i ubogich. Takich, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej, a dla których pomoc zapewniona przez PCK jest jedyną , jaką uzyskują. Nasza młodzież bardzo chętnie włączyła się do akcji. Zebrano dość pokaźną ilość produktów, które zostały przewiezione do punktu PCK w Lubartowie. Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy włączyli się z potrzeby serca. Zachęcamy do aktywności w przyszłym roku.

I. Bącławek