Cztery style w trzy lata. Ruszył nabór do klasy pływackiej

W SP 3 rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej pływackiej na rok szkolny 2024/2025. Głównym celem utworzenia takiego oddziału jest nauka pływania.

Uczniowie w klasie sportowej będą mieli tygodniowo: 10 godzin wychowania fizycznego – 4 godziny zajęć wychowania fizycznego oraz 3 razy w tygodniu po 90 minut bezpośrednio po lekcjach zajęcia na basenie.

Głównym celem utworzenia takiego oddziału jest nauka pływania dzieci czterema stylami w trzy lata.

Wszystkie zajęcia edukacyjne będą odbywały się zgodnie z program nauczania.

Wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej należy pobrać odpowiednie oświadczenie, w którym trzeba wyrazić chęć zapisania dziecka do wyżej wymienionej klasy sportowej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy I sportowej o profilu pływanie jest: bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych, które będą się odbywać na sali gimnastycznej (zgodnie z kryteriami), pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Nie jest wymagana umiejętność pływania – dziecko nie musi umieć pływać!

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 818553055 (sekretariat), 502639591 (nauczyciel – trener pływania).

Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

https://www.sp3.umlubartow.pl/index.php/750-rekrutacja-do-klasy-plywackiej