Czy być „EKO” jest modne?- uczniowie RCEZ znają już odpowiedź

Na to nieco przewrotnie postawione pytanie znają już odpowiedź uczniowie Koła Ekologa z klas I i IV uczący się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. 

Młodzi fascynaci ekologii w dniu 7 czerwca wzięli udział  w warsztatach, które zostały  zorganizowane w ramach podsumowania działań we współpracy ze ZKGZL i poprowadzone przez Grażynę Joachimowicz z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.

Gośćmi wydarzenia zamykającego cykl zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych byli Ewa Badyoczek -Brzyska, Dyrektor Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Paweł Prokop, Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, a także Ĝrażyna Joachimowicz.

Celem warsztatów było upowszechnianie wśród uczniów szkół lubartowskich zrozumienie szeroko pojętych zagadnień ekologii, działań i  inicjatyw podejmowanych w celu poprawienia czystości naszego środowiska ale i  jakości naszego życia.  

Koordynatorem szkolnym tego wydarzenia w RCEZ była pani Katarzyna Malczewska, nauczyciel geografii.

RCEZ