Debata o bezpieczeństwie

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie oraz Burmistrz Miasta Lubartów zapraszają mieszkańców powiatu na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego. Tematem przewodnim dyskusji będzie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Spotkanie rozpocznie się 24 listopada o godz.10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.

Jedną z form działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jest przeprowadzenie debat społecznych mających na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa. Celem takiego przedsięwzięcia jest ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

policja