Debata ujawniła cechy dobrego patrona

Wydarzeniem w ramach demokratycznego wyboru patrona Szkoły Podstawowej nr 1 była debata z udziałem trzech szkolnych środowisk: dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Uzyskanie tożsamości, współpraca z innymi szkołami, organizacja świąt, konkursów, festynów związanych z postacią patrona – to elementy wskazane przez uczestników debaty przemawiające za jego wyborem. Natomiast sam patron powinien uosabiać m.in. ambicję, wytrwałość i zaangażowanie, kreatywność i tolerancję. Jeszcze do 18 maja jest czas na zgłoszenia kandydatów.

W poniedziałek 30 kwietnia w szkolnej sali gimnastycznej dyskutowano na temat kryteriów dotyczących patrona. Prowadzącymi debatę były – dyrektor Danuta Sienkiewicz oraz nauczyciel Ewa Miduch. Zebrani w sali gimnastycznej uczestnicy pracowali metodą tzw. Word Cafe. Pochylili się nad takimi tematami: Jakie przesłanie powinna nieść postać kandydata?; Kto nie może zostać patronem?; Warunki wykluczające kandydaturę./ Co nie będzie akceptowane, jakie postawy są postawami nagannymi?; Co ma wyróżniać kandydaturę wśród innych ludzi/działań/symboli? Jakie cechy charakteru?/jakie przesłanie?; Jakie korzyści odniesie uczeń/szkoła? Jakie korzyści odniesie społeczność lokalna?; Do czego będzie nas zobowiązywało przyjęcie patrona szkoły? Jakie nałoży na nas powinności? Odpowiedzi na te zagadnienia uczestnicy opracowywali w grupach przy stolikach. Obydwa ćwiczenia zakończyły się prezentacjami.

Na podstawie opracowanych materiałów zespół zajmujący się przygotowaniem procedur wyboru patrona opracował listę cech, z którymi powinna być utożsamiana kandydatura na patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Są to: ambicja, wytrwałość i zaangażowanie, entuzjazm, empatia i okazywanie uczuć, kreatywność, szacunek i tolerancja.

Przypomnijmy, że wybór patrona zbiega się z ważnymi rocznicami. W bieżącym roku świętujemy sto lat Szkoły Podstawowej nr 1, a także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak mówi Danuta Sienkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, ważny jest demokratyczny wybór patrona przez trzy środowiska – rodziców, uczniów i nauczycieli. Stąd debata i forma głosowania.

Nad sprawnym przebiegiem wyboru patrona pracuje powołany w lutym 2018 roku Zespół Koordynujący składający się z pracowników szkoły oraz przedstawiciela rodziców i uczniów. W procedurze jest jasno określony harmonogram oraz regulamin wyborów.

Społeczność „Jedynki” może już zgłaszać kandydatów na podstawie podpisanych zgłoszeń (obowiązuje termin zgłoszeń do 18 maja). Po weryfikacji odbędzie się kampania wyborcza, czyli prezentacja kandydatur. Następnie powszechne wybory zostaną przeprowadzone w gronie społeczności szkolnej. Ogłoszenie informacji o wyłonieniu patrona przewidziane jest na czerwiec bieżącego roku.

Po nim ma nastąpić uchwalenie wyboru przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie szkoła złoży wniosek o nadanie imienia do organu prowadzącego, czyli do Miasta Lubartów. Ostatecznie patron zostanie ustanowiony uchwałą Rady Miasta Lubartów.

SP1