Debatancki Chopin

W lutym i marcu, w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki,  ramach Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, odbyły się pierwsze debaty. Uczniowie zadebiutowali w roli mówców i bez dwóch zdań ten debiut można uznać za udany. Zgodnie deklarują, że to nie koniec ich debatanckiej przygody, więc jeszcze nieraz usłyszycie o ich sukcesach.

Dotychczas zadebatowało 6 czteroosobowych drużyn:

Mistrzowie Słowa vs Frytkarze (zwycięstwo Frytkarzy)

Dogłębni Proktolodzy vs Debaciary (zwycięstwo Dogłębnych Proktologów)

Kontrargumentanci vs Los Bandoleros (zwycięstwo Los Bandoleros)

Drużyny debatowały nad dwiema tezami:

1. „Jako żołnierz Armii Krajowej nie zaprzestałbym walki po jej rozwiązaniu.“

2. „Uczelnie wyższe w Polsce powinny dążyć do elitarności, a nie powszechności.“

Marszałkiem debat był Krystian Rożko, a za sędziowanie odpowiadali: pani Małgorzata Sabat, Paweł Dejko, Hubert Nowakowski i Kacper Sowa.

Klub Debat dopiero się rozkręca i zaplanowane już są kolejne rozgrywki (nie tylko na szczeblu szkolnym), więc jeśli chcielibyście spróbować swoich sił w debatach oksfordzkich, to drzwi klubu są dla Was szeroko otwarte. Nasi debatanci zgodnie przyznają, że nie pożałujecie.

A czym jest debata oksfordzka?

To uporządkowana forma dyskusji na podany temat, podczas której mówcy z dwóch czteroosobowych drużyn zabierają głos i starają się merytorycznie przekonać sędziów do swojej racji. Udział w debatach przynosi same korzyści. Uczą one logicznego i analitycznego myślenia, pracy w grupie, umiejętności retorycznych oraz radzenia sobie ze stresem, czyli ważnych kompetencji w nauce, na rynku pracy i w życiu codziennym. Poza tym debaty są świetną rozrywką, o czym poświadczą osoby, które już miały okazję debatować.

Życzymy powodzenia naszym debatantom!

ZS2