Debiuty w szkole muzycznej

22 listopada uczniowie klasy pierwszej cyklu 6-letniego i 4-letniego lubartowskiej szkoły muzycznej zadebiutowali na scenie.

Tradycją szkoły muzycznej jest, że każdy uczeń prezentuje się na scenie i zostaje pasowany smyczkiem na ucznia. Na początek cała klasa I cyklu 6-letniego, przygotowana przez Ewę Naręgowską, zaśpiewała wspólnie piosenkę oraz wykonała układ ruchowy do muzyki Haendla. Pasowania dokonała  Małgorzata Mazurek – Filip, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego, a dyrektor Marta Migal wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki. Dla nowych uczniów zagrały koleżanki z klasy VI cyklu 6-letniego, Maja Gałązka i Kornelia Soszka.