Dla babci i dziadków

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowano 25 stycznia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie. Podopieczni placówki spędzili czas w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku. Dla nich wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4, które śpiewały piosenki i recytowały wiersze, zaprezentowały też jasełka.

Sylwia Cichoń