Do akcji sprzątania świata zaprasza ZKGZL

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, działające na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”.

Tegoroczna 28 akcja odbywa się pod hasłem wszystkie śmieci są nasze! Jest ona częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W ramach ZKGZL zapewnia worki oraz rękawice jednorazowe, które po uprzednim zgłoszeniu można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Rynek II 6, od 12 do 15 września 2022 r. w godzinach 7.30-15.30.

Zgłoszenia dotyczące udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie, nr tel. 81 854 36 15, wew. 24, do dnia 17.09.2022.

Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach 15 – 16 września 2022 r.

Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku.

Odpady będą odbierane 19 i 20 września po zakończeniu akcji przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.