…Do widzenia przyjaciele…

Tak, słowami piosenki, pożegnała społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki kończących edukację uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2, kształcącego w zawodzie technik informatyk. Już po raz drugi w historii szkoły odbyła się ona on-line z udziałem maturzystów, ich wychowawców i zaproszonych gości. Wirtualna uroczystość miała miejsce w czwartek (29 kwietnia 2021 r.).

Tradycyjnie wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Anna Wójtowicz- ale tym razem ze swojego gabinetu, sprzed ekranu komputera. Absolwenci byli zalogowani do spotkania na platformie, która przez ostatnie miesiące służyła im do nauki. Po małym podsumowaniu nauki w ostatnich 3 lub 4 latach i kilku ciepłych słowach skierowanych do tegorocznych maturzystów pani dyrektor oddała głos pani Staroście Ewie Zybale. Pani Starosta życzyła uczniom, aby realizowali swoje cele i zamierzenia oraz satysfakcjonujących wyników na maturze. Następnie zabrały głos: w imieniu wychowawców pani Renata Mazur- wychowawca kl. III B, w imieniu maturzystów Martyna Tomasiak (III B), oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Bibiana Zyga (II D). Wszyscy życzyli uczestniczącym on-line absolwentom połamania piór na maturze oraz spokojnych i przede wszystkim zdrowych wakacji. Następnie przyszedł czas na dyplomy, nagrody i podziękowania. W tej części pan dyrektor Zbigniew Sajda wyliczył największe sukcesy szkoły i pogratulował osiągnięć uczniom klas maturalnych. Wymienił nazwiska uczniów nagrodzonych upominkami książkowymi od Rady Rodziców za osiągnięcia w nauce (20 świadectw z wyróżnieniem), 100% frekwencję, za sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Nagrodzono również uczniów za kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w wydarzeniach artystycznych, pracę w Samorządzie Szkolnym, radiowęźle, poczcie sztandarowym oraz w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Oczywiście, symboliczne, wręczenie nagród odbyło się wirtualnie. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców, podziękowania i nagrody książkowe uczniowie odebrali w piątek i po raz ostatni opuścili mury szkoły, jako jej uczniowie.

Na zakończenie uczestnicy, jak zwykle, obejrzeli część artystyczną. Tym razem był to krótki teledysk o jednoznacznym tytule „Weź nie pytaj”- co właśnie spełniło się w przypadku abiturientów szkoły z ul. Chopina. Wkrótce na portalach społecznościowych szkoły będzie udostępniony materiał filmowy z dzisiejszej uroczystości.

ZS2