Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Warunkiem jest, aby źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia  11 sierpnia 2022 r.  albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku zużycia w 2021r. przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh  przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości i wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023r. (jest on dostępny na stronie internetowej UM Lubartów)

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie przy  ul. 3 Maja 24A, w godzinach 7.30-15.30 lub,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez platformę ePUAP  (wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Dodatek elektryczny wypłaca się do dnia 31 marca 2023r.

Przyjmowaniem wniosków i ich weryfikacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie – Dział Świadczeń Socjalnych. Po dokonaniu weryfikacji wniosku, wnioskodawca spełniający kryteria do otrzymania dodatku elektrycznego  otrzyma pisemną informację.