Dodatkowy nabór do projektu pn. „Czysta energia dla Lubartowa”

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych montażem następujących instalacji w ramach projektu pn. ,,Czysta energia dla Lubartowa”:

– kotły opalane biomasą

– instalacje solarne składające się z 3 paneli i 400 litrowego zbiornika – przewidziane dla 5 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wymaganych dokumentów tj. deklarację uczestnictwa i ankietę doboru instalacji w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urzędu Miasta Lubartów.

W związku z bardzo krótkim czasem pozostałym do końca realizacji projektu prosimy
o złożenie w/w dokumentów w terminie do 25.05.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, można uzyskać pod numerem telefonu: 81 854 46 20.