Dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum nr 1

Po blisko 4 latach od wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, miasto otrzymało na tę inwestycję blisko 900 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Dofinansowanie objęło także termomodernizację szkoły.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego” był realizowany w latach 2010-2015.

sala_gim_g1
elewacja sali gimnastycznej po remoncie

boisko_g1

Jednym z jego elementów była przebudowa w 2010 roku istniejącego, asfaltowego boiska, na wielofunkcyjne, o nawierzchni z tworzywa sztucznego, z ogrodzeniem. Natomiast w latach 2014-2015 została przeprowadzona termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Inwestycja polegała na dociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali i łącznika. Całkowita wartość projektu to 1 500 082,96 zł, w tym uzyskane w bieżącym roku dofinansowanie wyniosło dokładnie 899 861,80 zł.

– Pierwsze prace remontowe rozpoczęliśmy tak naprawdę już 10 lat temu – mówi dyrektor Jerzy Zbiciak. – W 2006 roku powstała dokumentacja techniczna.

Szkoła starała się o 85 proc. dofinansowania z funduszy norweskich. Nie znalazła się wśród zakwalifikowanych podmiotów. Na 638 wniosków wybrano wówczas 32 i nie ogłoszono dodatkowego naboru.

– Wtedy mieliśmy już pozwolenie na budowę – mówi dyrektor. – Aby nie straciło ważności, wykonywaliśmy cały czas konieczne roboty budowlane. W 2008 r. ogłoszono konkurs na unijne dofinansowanie budowy obiektów infrastruktury sportowej. Postanowiliśmy zrobić boisko wielofunkcyjne przed szkołą. Nasz projekt znalazł się na liście rezerwowej. Korzystając z dofinansowania w wys. 100 tys. zł z Ministerstwa Sportu, wybudowaliśmy boisko za blisko 560 tys. zł.

W 2014 roku przeprowadzono w szkole termomodernizację dachu i ścian północnej oraz zachodniej budynku sali gimnastycznej. Do tego wymianę oświetlenia i malowanie. Podczas remontu, po dojściu do podłoża okazało się, że budynek nie ma fundamentów, a rynny były zainstalowane pod podłogą. Zbierająca się tam woda była powodem nieprzyjemnych zapachów. Łączny koszt remontu to blisko 700 tys. zł. W 2015 roku przyszedł czas na termomodernizację ściany południowej i wschodniej sali gimnastycznej oraz łącznika szkoły.

W sierpniu 2015 r. pojawiła się szansa na odzyskanie pieniędzy włożonych w remont. Urząd Marszałkowski poinformował samorząd miasta o możliwości otrzymania dodatkowych środków w ramach konkursu z 2009 r. na działania związane z infrastrukturą szkolną. Gimnazjum nr 1 wystosowało pismo dotyczące przebudowy boiska sportowego oraz zaktualizowany wniosek o dofinansowanie. Uchwałą Zarządu Województwa z 18 kwietnia 2016 r. dokonano wyboru wniosków z listy rezerwowej. Wśród projektów zgłoszonych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znalazł się wniosek złożony przez Gimnazjum nr 1 w Lubartowie. Miasto otrzymało w bieżącym roku dofinansowanie w kwocie blisko 900 tys. zł.

Dyrektor szkoły ma nadzieję, że część tych pieniędzy uda się wykorzystać na kolejne remonty. – Łazienki przy sali gimnastycznej wymagają remontu, dużo jeszcze można zrobić. Tymczasem zamierzamy złożyć projekt w ramach unijnej, nowej perspektywy programowo finansowej na lata 2014-2020.

Aleksandra Jędryszka

skwerek_g1
po remoncie ścian sali gimnastycznej powstał mini-dziedziniec na zewnątrz szkoły
prysznice_g1
wymagające remontu natryski