Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

W 2019 roku Urząd Miasta Lubartów przygotował i złożył projekt „Energetyczny Lubartów”, w ramach którego planuje się wsparcie finansowe dla 360 instalacji fotowoltaicznych montowanych w budynkach prywatnych. Projekt został już oceniony, uzyskując pozytywną ocenę z wynikiem 92,5 punktów. Z uwagi na fakt, że Urząd Miasta wnioskował o wsparcie dla instalacji na poziomie 85 procent uzyskana punktacja jest niższa niż projektów, w których poziom dotacji został obniżony, a tylko takie projekty uzyskały wsparcie.

Nasz projekt znajduje się na liście rezerwowej i w dalszym ciągu może otrzymać dofinansowanie np. w przypadku zwiększenia środków na zadanie. Zaistniała sytuacja nie oznacza, że nie mogą Państwo pozyskać dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych od razu. Zachęcamy do skorzystania z programu „Mój Prąd”, w ramach którego dofinansowanie wynosi 5 000 złotych, nie więcej niż 50 procent poniesionych kosztów.

Poniżej prezentujemy przykładowy rozkład kosztów i dofinansowania w ramach poszczególnych mechanizmów wsparcia:

Przykładowy koszt instalacji o mocy 3 kW:

3 x 3 500 zł. netto/1 kW = 10 500 zł. netto

Podatek VAT: 10 500 x 8 procent = 840 zł

Całkowity koszt instalacji o mocy 3 kW – 11 340 zł

Rozkład dotacji i kosztu ponoszonego przez mieszkańca w poszczególnych wariantach wsparcia:

  1. Projekt „Energetyczny Lubartów” – wsparcie na poziomie 85 procent kosztów instalacji netto, udział mieszkańca w wysokości 15 procent kosztów netto plus podatek VAT.

10 500 zł x 15 procent = 1 575 zł

plus podatek VAT w wysokości 840 zł = 2 415 zł

Koszt ponoszony przez właściciela w takim wariancie wynosi 2 415 zł

  1. Projekt z dotacją UE ze wsparciem na poziomie 50 procent

10 500 zł. X 50 procent = 5 250 zł

Plus podatek VAT w wysokości 840 zł. = 6 090 zł

Koszt ponoszony przez właściciela w takim wariancie wynosi 6 090 zł

  1. Program „Mój Prąd”.

Dotacja w wysokości 5 000 złotych, nie więcej niż 50 procent kosztów instalacji.

Koszt instalacji brutto – 11 340 zł

Dotacja – 5 000 zł

Koszt ponoszony przez właściciela w takim wariancie wynosi 6 340 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dotacja w ramach programu „Mój Prąd” oraz w ramach projektu UE z dofinansowaniem na poziomie 50 procent jest prawie w takiej samej wysokości.

Informacje o programie „Mój Prąd” znajdą Państwo pod adresem: mojprad.gov.pl .

Informacje o możliwości uzyskania wsparcia od października 2018 roku udzielane są również w Urzędzie Miasta Lubartów – tel.: 81 854 46 22.

Zachęcamy do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz do skorzystania z dostępnej na ten cel dotacji!

Na rynku jest wiele firm oferujących montaż instalacji fotowoltaicznej z dotacją z programu Mój Prąd, o których informacje dostępne są również w Internecie.

UM Lubartów