Dofinansowanie do inwestycji drogowych dla samorządów w powiecie

Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował listy projektów drogowych, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie otrzymało 6 samorządów w powiecie lubartowskim.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma na celu przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Dofinansowanie otrzymały:
Gmina Lubartów – „Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki-Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z droga powiatową nr 1550 L do skrzyżowania z droga gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów”
Ogółem wartość projektu: 11 874 095 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 937 046 zł
Dofinansowanie: 2 028 636 zł w roku 2021 + 3 908 410 zł w roku 2022;

„Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów”
Ogółem wartość projektu: 2 831 391 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 415 694 zł
Dofinansowanie: 1 415 694 zł w roku 2021

Gmina Serniki – „Przebudowa drogi gminnej nr 103559L Wólka Zabłocka – Nowa Wieś”
Ogółem wartość projektu: 2 459 866 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 229 932 zł
Dofinansowanie: 1 229 932 zł w roku 2021

Gmina Miasto Lubartów – „Przebudowa ciągu ulic – Polesie (nr 103459L) Północna (nr 103463L) w Lubartowie”
Ogółem wartość projektu: 5 054 917 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 527 458 zł
Dofinansowanie: 2 527 458 zł w roku 2021

Gmina Niedźwiada – „Przebudowa ciągu dróg gminnych 103504L od km 0+000 do km 1+707 oraz 112663L od km 1+707 do km 2+388 w miejscowości Brzeźnica Leśna”
Ogółem wartość projektu: 1 362 318 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 681 158 zł
Dofinansowanie: 681 158 zł w roku 2021

Gmina Kock – „Przebudowa drogi gminnej Nr 112627L w m. Talczyn”
Ogółem wartość projektu: 659 054 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 329 526 zł
Dofinansowanie: 329 526 zł w roku 2021

Na liście rezerwowej są:
Na liście rezerwowej znalazło się 10 innych drogowych projektów zaplanowanych w naszym powiecie.
Lubelski Urząd Wojewódzki  podał też listę inwestycji powiatowych, które otrzymają dofinansowanie.

Powiat Lubartowski:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”
Ogółem wartość projektu: 4 935 951 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 467 974 zł
Dofinansowanie: 2 467 974 zł w roku 2021
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1521L na odcinku Wielkolas – Marcinów”
Ogółem wartość projektu: 5 794 749 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 897 374 zł
Dofinansowanie: 2 897 374 zł w roku 2021
Natomiast zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1253L w miejscowości Kamienowola jest na liście rezerwowej.

opr. Red.