Dożynki Gminy Lubartów

Uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem dziekana ks. Andrzeja Juźko rozpoczęły się w Skrobowie 15 sierpnia Dożynki Gminy Lubartów. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział mieszkańcy gminy, a także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz reprezentanci sąsiednich gmin.

Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść powitał wszystkich uczestników, w tym zaproszonych gości, mi.in. Starostę Lubartowskiego Fryderyka Pułę, przedstawiciela Wojewody Lubelskiego Waldemara Podsiadłego, przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego Henryka Smolarza.

Po nabożeństwie nastąpił ceremoniał dzielenia symbolicznego chleba, któremu przewodzili Starostowie tegorocznych dożynek – Bernadetta i Ireneusz Szczuchniak z Wandzina.

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs wieńców dożynkowych. W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył wieniec przygotowany przez sołectwo Lisów. Drugie miejsce zajął Wandzin, trzecie Szczekarków. W kategorii wieńców współczesnych zwyciężyła Baranówka, drugie miejsce zajął wieniec z Łucki-Kolonii, trzecie z Trzcińca. Wyróżnienia otrzymały wieńce przygotowane przez sołectwa Annobór, Łucka, Chlewiska, Nowodwór i Skrobów.

Po zakończeniu elementów oficjalnych odbyła się część artystyczna, rozrywkowa i rekreacyjna. Przed publicznością zaprezentował się kabaret Czwarta Fala, kapela Lubartowiacy oraz zespoły Toledo i Power Play. Gwiazdą wieczoru tegorocznych dożynek był zespół Piękni i Młodzi.

Organizatorem Dożynek Gminy Lubartów w Skrobowie była Gmina Lubartów, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skrobowa.

ig