Droga boczna ulicy Żeromskiego będzie wyremontowana

Miasto Lubartów planuje remont kolejnej uliczki w centrum Lubartowa. Chodzi o przebudowę drogi bocznej ul. Żeromskiego. Uliczka o długości ponad 125 m i szerokości 3 m będzie wyłożona kostką brukową. Zakres prac obejmuje też m.in.: roboty ziemne, wykonanie poboczy z kruszywa i prac związanych z organizacją ruchu. Termin składania ofert w przetargu na wykonanie robót upływa 9 listopada. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lubartów.