Droga wewnętrzna na osiedlu 3 Maja w remoncie

Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej na osiedlu 3 Maja. Droga jest wyłączona z ruchu.

Zakres prac przy przebudowie drogi to przede wszystkim wykonanie w tym miejscu kanalizacji deszczowej z tunelami rozsączającymi.

Ponadto wykonana będzie podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej, oznakowanie, nowe ogrodzenie panelowe i nasadzenia zieleni.

Ruch pojazdów na tym odcinku został wstrzymany do odwołania. Właściciele pojazdów nie mogą korzystać z parkingów do odwołania.

(kw)