Droga Wschodnia zmieni swoją kategorię

Trwają prace związane z procedurą zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego Lubartowa. Na spotkaniu 3 października w ratuszu z mieszkańcami miasta, burmistrz Janusz Bodziacki poinformował o tym, że Droga Wschodnia w studium zagospodarowania przestrzennego zostanie oznaczona jako droga lokalna (KDL) z dotychczasowej opisanej w 1997 roku i noszącej symbol KDZ, czyli drogi zbiorczej. – Wcześniej zdecydowaliśmy, iż zajmujemy się odcinkiem tylko do ulicy Wierzbowej i nie będziemy projektować i budować połączenia z drogą wojewódzką nr 815 do Parczewa – mówił burmistrz Janusz Bodziacki.
Sylwia Cichoń