Drugi etap remontu ulicy Reja

Ulica Reja w Lubartowie wiele lat czekała na remont. Inwestycja wkracza właśnie w drugi etap. Urząd Miasta podpisał umowę z wykonawcą.

Remont ul. Reja jest ważny nie tylko ze względu na aktualny stan techniczny drogi, ale także ze względu na toczące się prace rewitalizacyjne w budynku po dawnej filii SP 1, w którym planowany jest miejski żłobek. Drugi etap prac przy ul. Reja obejmuje roboty rozbiórkowe i wykończeniowe. Nowa nawierzchnia ułożona będzie z kostki betonowej. Ustawione zostaną nowe krawężniki oraz uregulowane elementy infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to ponad 276 tys. złotych.