Drużyna z RCEZ na podium w konkursie „Od licealisty do finansisty”

Drużyna z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w składzie Patrycja Mitura, Kamil Babiak i Łukasz Buczyński z klasy 3 technikum ekonomicznego, zdobyła drugie miejsce w konkursie „Od licealisty do finansisty”.

Finał, którego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS, odbył się 25 kwietnia 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Uczestniczyło w nim 8 zespołów reprezentujących szkoły z województwa lubelskiego, wyłonione w etapie wewnątrzszkolnym.

Finał konkursu realizowany był w trzech etapach – dwa pierwsze obejmowały pytania typu prawda/fałsz; każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 6 pytań.

W ostatniej turze zespoły odpowiadały na 40 pytań z zakresu finansów, przedsiębiorczości i ekonomii, korzystając z platformy Kahoot!.  Podczas tej rundy, oprócz ogromnej wiedzy, uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością pracy zespołowej oraz refleksem. Nasz zespół dzielnie walczył i ostatecznie zajął II miejsce.

W przerwie pomiędzy kolejnymi zmaganiami uczniowie mieli możliwość wysłuchania interesującej prezentacji Pani Ewy Waszkiewicz z lubelskiego oddziału NBP pt. „Poznaj zabezpieczenia polskich banknotów”, natomiast studenci UMCS zaprezentowali koła naukowe funkcjonujące na uczelni oraz przedstawili ofertę dalszej edukacji. Ponadto, Łukasz okazał się najlepszy w komputerowej grze „Trackmania”, rozgrywanej podczas przerw, i zdobył dodatkowe upominki od samorządu studenckiego.

Opiekunowie startujących drużyn, przedstawiciele NBP oraz władze uczelni dopingowali uczestników konkursu. Laureaci  otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy za trud i zaangażowanie podczas przygotowań oraz gratulujemy naszym uczniom miejsca na podium.

Opiekunem drużynę jest pani Justyna Włosek – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

RCEZ