Duże ułatwienia w naborze na wymianę pieca

Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę zmieniającą zasady w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. Zmiany mają na celu wprowadzenie udogodnień dla użytkowników programu, a najważniejszą z nich jest możliwość prowadzenia ciągłego naboru wniosków.

Dotychczas nabory wniosków musiały być zamknięte datami, a ocena wniosków dokonywana była po zamknięciu naboru. W obecnym kształcie uchwały możliwe będzie ogłoszenie naboru trwającego praktycznie cały rok, a prace komisji oceniającej będą prowadzone w trakcie przyjmowania wniosków. Wyeliminowany został również obowiązek notarialnego poświadczania podpisów współwłaścicieli na etapie składania wniosku oraz przedkładania oryginałów faktur, na rzecz poświadczonych kopii.

Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie procedur i ułatwienie korzystania z programu mieszkańcom. Często zdarzało się, że osoby zainteresowane wymianą pieca na ekologiczny przekładały taką decyzję na później z uwagi na fakt, że w danym roku już nie było planowanych kolejnych konkursów. Tymczasem każdy piec węglowy to źródło emisji bardzo szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, które są przyczyną poważnych chorób i jego funkcjonowanie powinno być jak najszybciej eliminowane. W okresie 4 lat funkcjonowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji udało się zlikwidować w Lubartowie 204 takie piece, które w większości zostały zastąpione ogrzewaniem gazowym i miejską siecią ciepłowniczą, a w niewielkim stopniu pompami ciepła czy ogrzewaniem elektrycznym. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono już prawie milion złotych.

Systematyczna wymiana przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne to bardzo ważne zadanie, które wpływa na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Lubartowa. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłów w powietrzu w okresach zimowych powodowane jest niską emisją, której docelowa likwidacja to jedno z ważniejszych zadań mających istotny wpływ na zdrowie ludzi.