Dwa nowe projekty Erasmus + w Zespole Szkół nr 2

W sierpniu bieżącego roku otrzymaliśmy informację z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o przyznaniu Zespołowi Szkół nr 2 w Lubartowie dofinansowania na realizację dwóch projektów międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus+.

Pierwszy projekt „Encompassing cultural heritage of small European towns” ma na celu zainteresowanie młodych ludzi mieszkających w małych miastach kulturą ich lokalnych ojczyzn, a także kulturą środowisk szkół partnerskich, aby otworzyć ich na możliwości, które daje europejskie obywatelstwo. Jego podstawowym celem jest rozwijanie ogólnych  kompetencji uczniów: umiejętności myślenia, umiejętności społecznych i wartości, a także podkreślenie potrzeby tolerancji i wzajemnego szacunku między różnymi narodami i kulturami Europy, również w stosunku do migrantów, którzy przyjeżdżają do Europy. Głównym koordynatorem projektu jest Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie, a pozostałe kraje biorące udział w projekcie to Chorwacja, Litwa, Macedonia, Hiszpania i Niemcy.

Drugi projekt, który został zatwierdzony przez Narodową Agencję „Promoting Active Citizenship through Volunteering” ma na celu uświadomienie młodzieży, że świat może być lepszym miejscem jeśli zaangażujemy się w pomaganie innym ludziom. Projekt chce rozwinąć poczucie przynależności do jednej Europejskiej społeczności usuwając tym samym strach przed poznawaniem i współpracą z ludźmi pochodzącymi z innych środowisk kulturowych. Głównym koordynatorem projektu jest szkoła z Luton w Wielkiej Brytanii, a pozostałe kraje biorące udział w projekcie to Polska (Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie), Litwa i Turcja.

ZS 2

cof