Dyrektor Krystyna Mazurek odchodzi


29 września pracę na stanowisku dyrektora II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie zakończyła jego wieloletnia dyrektor Krystyna Mazurek. Od 30 września szkołą kieruje dotychczasowy w-ce dyrektor Radosław Borzęcki, natomiast Krystyna Mazurek przechodzi na emeryturę.

Jednak nie zrywa całkowicie związków ze szkołą, pełnić będzie wychowawstwo w jednej z klas. W kolejnym numerze szerzej o byłej już dyrektor oraz o nowym szefie szkoły i jego planach co do kierowanej placówki.     J.P.