Dyrektor Muzeum Zamoyskich nagrodzony przez prezydenta

26 maja Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia zasłużonym twórcom i animatorom kultury – filmowcom, aktorom, reżyserom, kompozytorom, muzealnikom i architektom. Wśród wyróżnionych znalazł się także dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krzysztof Kornacki.

Prezydent dziękował odznaczonym za osiągnięcia. – Mam świadomość, że każde państwa dokonanie, każdy życiorys artystyczny, działacza Kornacki Krzysztof_Kozłówkakultury składa się na wielką mozaikę osiągnięć w skali całej kultury narodowej – mówił.- Zawsze z ogromnym wzruszeniem odznaczałem wielu ludzi zasłużonych w obszarze kultury za heroiczne postawy, za uczestnictwo w walce o wolność, zawsze robiłem to z wielką wdzięcznością i głębokim przekonaniem – powiedział Bronisław Komorowski. Ale jak zaznaczył, że źródłem radości jest wręczanie odznaczeń za działanie w warunkach normalności, za osiągnięcia, które są cząstką naszej polskiej wolności i normalności.

Odznaczeni zostali:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej architektury, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

1. Marek BUDZYŃSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

2. Sylwester CHĘCIŃSKI
3. Anna DYMNA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

4. Zbigniew BAĆ

5. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

6. Stanisława CELIŃSKA-MROWIEC
7. Krzysztof GIERAŁTOWSKI
8. Bogusław LINDA
9. Juliusz MACHULSKI
za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz upowszechniania sztuki filmowej i teatralnej

10. Stanisław JANICKI
11. Tadeusz KOWALSKI
12. Krystyna SZARANIEC

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

13. Krzysztof KORNACKI
14. Tadeusz MAJDA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

15. Ewa BRAUN
16. Andrzej DZIUK
17. Dorota KĘDZIERZAWSKA
18. Janusz KIJOWSKI
19. Jerzy KORNOWICZ
20. Agata KULESZA-FIGURSKA
21. Włodzimierz PAWLIK
22. Wilhelm SASNAL
23. Wojciech SMARZOWSKI
24. Mariusz TRELIŃSKI
25. Robert WIĘCKIEWICZ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego muzealnictwa

26. Dorota IGNATOWICZ-WOŹNIAKOWSKA
27. Elżbieta SOBIECKA-MINDAK
28. Norbert ZAWISZA
29. Antoni ZIEMBA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury muzycznej

30. Bogumił NOWICKI

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

31. Tomasz SZTENCEL

za wybitne zasługi w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego folkloru

32. Marianna BĄCZEK

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie archeologii, za zasługi w ochronie oraz promowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego

33. Andrzej KOKOWSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

34. Ewa PORĘBSKA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

35. Magdalena CIELECKA
36. Agnieszka GROCHOWSKA-GAJEWSKA
37. Waldemar KRZYSTEK
38. Maciej STUHR

Więcej o tym wydarzeniu http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1334,prezydent-to-dobre-lata-dla-polskiej-kultury.html