Dyskutowali o przemocy w rodzinie

Debatę na temat bezpieczeństwa zorganizowano 20 listopada w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Tematem przewodnim była problematyka przemocy w rodzinie. DSC_4549

 Debata została zorganizowana po raz drugi w ramach realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, mającego na celu zwalczanie przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Miała na celu podsumowanie wspólnych działań podjętych w celu zwalczania tej przemocy oraz ocenę opracowanych mechanizmów jej szybkiego diagnozowania.

Organizatorami debaty byli Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie mł. insp. Marek Wrona we współpracy ze Starostą Lubartowskim. Wzięli w niej udział również Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Biszczak. Ponadto zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej oraz placówek dydaktyczno – oświatowych, jak również prokuratury, kuratorów sądowych oraz uczniów lubartowskich szkół.

Wcześniejsza debata została zorganizowana w maju. W ramach przyjętych zobowiązań. przeprowadzono we wrześniu i październiku szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych w Kocku, Ostrowie Lubelskim i Kamionce oraz cykl spotkań z  młodzieżą szkolną, których tematem przewodnim była przemoc. Na obecnej debacie  temat powtórzono. Na początku spotkania przekazano dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie. Były to statystyki z ostatnich 10 miesięcy porównane z danymi z roku 2012.

DSC_4560Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem spadła o 209. Kradzieży z włamaniem było o 23 mniej, a przestępstw społecznie szkodliwych mniej o 35. Liczba bójek i pobić była o 8 większa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to liczba zdarzeń była o 21 większa, kolizji o 26 większa. Zmalała liczba wypadków o 5, wypadków śmiertelnych o 2, a osób zabitych i rannych o 5. Z kolei zwiększyła się o 5 liczba nietrzeźwych uczestników kolizji –  mówił Marek Wrona, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie.  Poinformował  też o efektach działań podejmowanych w ramach zwalczania przemocy w rodzinie. W tej kwestii wzrosła liczba przeprowadzanych interwencji domowych pomiędzy rokiem ubiegłym, a 2013 z 939 na 1274. Przykładowo zwiększyła się liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie ogółem o 101, a liczba sprawców tej przemocy jest większa o 54 osoby. Natomiast liczba założonych „Niebieskich Kart” jest większa o 55. Liczba stwierdzonych przestępstw przemocy domowej jest niższa niż w roku ubiegłym o 48.

DSC_4576W dyskusji podjęto sprawy współpracy społeczeństwa z policją i samorządami, a także poruszono problemy, z jakimi spotykają się pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej.   – Musimy robić wszystko, by przemocy było jak najmniej. Spostrzeżenia moje odnośnie problematyki zwalczania przemocy w rodzinie dotyczą zakładania „Niebieskich Kart” przez instytucje. Nie widzę ich w instytucjach oświaty i służby zdrowia. Ważne jest uświadomienie, co i do kogo należy, bo tak naprawdę ośrodki pomocy borykają się ze wszystkim – mówiła Ewa Marzęda, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach. Poinformowała, że sprawy, którymi powinna zajmować się służba zdrowia, są przekazywane do ośrodka pomocy społecznej.

Po zakończeniu debaty uczestnicy wypełnili ankietę, która po analizie pozwoli na określenie oczekiwań społecznych i przyczyni się do jeszcze większej skuteczności lubartowskiej policji.   (Sylwia Nowokuńska)

DSC_4539 DSC_4549  DSC_4564 DSC_4567 DSC_4568 DSC_4572