Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) dyżury będą pełniły następujące przedszkola miejskie:

W miesiącu lipcu:

– Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 1

– Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawy 39.

W miesiącu sierpniu:

 – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 3 Maja 24B

– Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Krzywe Koło 28.

Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji trwają do 18 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżurów oraz karty zapisu dziecka do przedszkola będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.