Działacz „Solidarności” na spotkaniu w II LO

Spotkanie licealistów z Dwójki z Janem Andrzejkiewiczem, działaczem i współzałożycielem „Solidarności” w Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance.

17 kwietnia 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie uczniowie klasy IV i uczestniczyli w spotkaniu z Janem Andrzejkiewiczem, działaczem i współzałożycielem „Solidarności” w Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Inicjatorką spotkania była wnuczka naszego gościa i uczennica klasy maturalnej, Wiktoria Kopciuch, która przedstawiła szkolnym kolegom i koleżankom swojego dziadka – świadka najnowszej historii.

Pan Andrzejkiewicz przez wiele lat był górnikiem, pracował m. in. w Kopalni Węgla Kamiennego Czeladź,  Borynia – Jastrzębie-Zdrój i Bogdance. Swoją działalność związkową rozpoczął we wrześniu 1980 roku w NSSZ „Solidarność” jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego w KWK Bogdanka. W chwili ogłoszenia stanu wojennego w dniach 13-16 grudnia 1981 r. ukrywał się na plebanii kościoła Św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Działał w tajnych strukturach związkowych, kolportował podziemną prasę, brał udział w akcjach rozrzucania ulotek. Po 13 grudnia 1981 r. został zdegradowany do najniższego stopnia zawodowego. Od listopada 1982 r. do marca 1983 r. był internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Pan Andrzejkiewicz wspominał, w jakich warunkach przebiegało odosobnienie i jakim szykanom poddawani byli działacze NSSZ „Solidarność”.

Dla młodzieży najciekawsze były kulisy opozycyjnej działalności pana Jana, dylematy i rozterki, jakie towarzyszyły mu w podejmowaniu trudnych, życiowych decyzji. Przypomnijmy, za taką działalność w czasach PRL-u groziły surowe represje, nie tylko wobec działaczy NSSZ „Solidarność”, ale  także ich rodzin.

W III Rzeczypospolitej pan Andrzejkiewicz ponownie zaangażował się w działalność związkową, wiele lat był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność ” w KWK Bogdance oraz członkiem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Podejmował wiele działań, aby uratować kopalnię w Bogdance nie tylko przed likwidacją w ramach Planu Balcerowicza, ale dążył do tego, aby uczynić ją jedną z najbardziej rentownych kopalni węgla kamiennego w Polsce, co się udało osiągnąć.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce pan Jan został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lekcja była wspólnym dziełem Dziadka i Wnuczki. Wiktoria przygotowała prezentację multimedialną zatytułowaną „Lipiec 1980”, której tematem była działalność opozycyjna pana Jana na tle wydarzeń lubelskich strajków. Swój przekaz zakończyła przesłaniem: „Mam ogromną nadzieję, że nigdy nie zapomnimy o tak bohaterskich postawach. Czterdzieści trzy lata temu wydarzenia Lubelskiego Lipca były wezwaniem do odzyskania upragnionej wolności”.

Pan Jan Andrzejkiewicz jest przykładem Polaka, prawdziwego patrioty, dzięki któremu my dzisiaj możemy żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Organizatorem spotkania była Barbara Kukier, nauczyciel historii w II LO w Lubartowie.

II LO