„Dziecięce wierszowanie z humorem”

24 maja w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Lubartowie odbył się konkurs recytatorski, pt. „Wiersze znane i lubiane”, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych przedszkoli miejskich znajdujących się w Lubartowie.  Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego zawierającego element humorystyczny.

Celem konkursu było:

– rozwijanie zainteresowań dzieci poezją;
– rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości;
– rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności;
– integrowanie dzieci z różnych środowisk przedszkolnych.

          Komisja konkursowa nagrodziła wszystkich uczestników. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane ze środków Rady Rodziców  przedszkola , za co serdecznie dziękujemy. Wyróżnienia zdobyło czworo dzieci.

          Poziom wszystkich recytowanych wierszy był bardzo wysoki. Dzieci wykazały się dużym talentem aktorskim. Brawo! Gratulujemy uczestnikom wspaniałych prezentacji na scenie i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach.

          Po rozdaniu nagród i złożeniu gratulacji dzieciom, wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Małgorzata Szczygieł

Nina Janeczek

Marzena Karczmarz