Dzieje się w Klubie Senior+

Uczestnicy Klubu Senior + z Lubartowskiego Ośrodka Kultury w ramach zajęć obejrzeli wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza.

O wystawie poświęconej życiu i twórczości Józefa Wybickiego opowiedział kierownik oddziału dla dorosłych Andrzej Rybak. Wybicki przeszedł do historii jako autor słów polskiego hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła” . 2022 r. został ustanowiony Rokiem Józefa Wybickiego, ponadto przypadają rocznice związane z tą postacią: 275 rocznica urodzin, 200 rocznica śmierci i 95 rocznica ustanowienia pieśni Wybickiego hymnem narodowym.