Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja bibliotekarze uroczyście obchodzą swoje święto. Z tej okazji 8 maja Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zorganizowali wyjazd integracyjny dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczął się od wizyty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Abramowie, gdzie wójt Gminy Abramów Marek Kowalski przywitał przybyłych i złożył wszystkim życzenia. Tam też odbyła się oficjalna części spotkania. Wręczono listy jubileuszowe podpisane przez Tomasza Marzędę – Starostę lubartowskiego oraz kwiaty. Bibliotekarze z powiatu lubartowskiego odwiedzili również Bibliotekę Miejską w Puławach, poznali jej cele i narzędzia do ich osiągania. Nie obyło się bez wizyty w Kazimierzu Dolnym oraz Nałęczowie. 

 Jubileusze pracy bibliotekarskiej obchodzili: Elżbieta Kozdruń 40 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie; Beata Moczarska 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w  Firleju; Małgorzata Gołębiowska 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w  Firleju; Beata Wilczyńska 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie; Krystyna Dziedzic 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie, Filia w Pałecznicy; Andrzej Rybak 35 lecie pracy – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie; Ilona Górska 20 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie; Ariadna Ewa Zalewska 20 lecie pracy – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.