Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Klas Pierwszych

 W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 13 października miały miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie Klas Pierwszych.

Ważnym punktem uroczystości było uczczenie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w dniu ich święta – Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękowali nauczycielom za ich zaangażowanie, wiedzę, umiejętności oraz wytrwałość i szlachetność.

Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Do ślubowania na Sztandar Szkoły wystąpili przedstawiciele dziewięciu klas pierwszych – pięciu klas Technikum Zawodowego i czterech klas Branżowej Szkoły I stopnia. Prowadzący uroczystość uczniowie podkreślili szczególne znaczenie złożenia ślubowania w życiu każdego ucznia, ponieważ czyni ich ono pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny i daje przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość.

RCEZ