Dzień Nowych Technologii w RCEZ w Lubartowie doceniony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie opublikowało wyniki I etapu konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii, który odbył się pod koniec kwietnia br..

Dzień Nowych Technologii to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

W tegorocznej edycji udział wzięła największa szkoła z powiatu lubartowskiego, jaką jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W tym dniu nauczyciele z zespołu ekonomiczno-informatycznego z RCEZ przygotowali konkursy, warsztaty i lekcje otwarte dla uczniów i swoich kolegów po fachu.

Wszystkie działania zostały zgłoszone do I etapu konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w 2022 roku. Komisja, która obradowała w składzie: Marek Dudek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji – przewodniczący, Małgorzata Brutkowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie – członek komisji, Monika Wolska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Członkowie komisji ocenili relacje z RCEZ aż na 26 punktów, co dało szkole pierwsze miejsce w I etapie konkursu. Wyniki zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki, tym samym nasza szkoła uczestniczy w rywalizacji na etapie centralnym. Wyniki zostaną ogłoszone 25 czerwca 2022r.

RCEZ