Dzień Otwarty w Nadleśnictwie Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów zorganizowało 21 czerwca Dzień Otwarty. W zwiedzaniu siedziby i edukacji przyrodniczo-leśnej uczestniczyły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4  w Lubartowie oraz Szkoły Podstawowej w Kamionce wraz z opiekunami. 

Nadleśniczy Piotr Kiszczak opowiedział o pracy swojej jednostki, przedstawił informację o położeniu i roli Nadleśnictwa Lubartów w przestrzeni przyrodniczej regionu. Co czekało na zwiedzających? Gry i leśne zagadki, prezentacja maszyn leśnych, grillowanie. Dzieci dowiedziały się o o gospodarce leśnej od sadzenia do ścinania drzew, o współpracy nadleśnictwa z komendą policji i straży pożarnej z naszego miasta i mogły zobaczyć sprzęt policyjny oraz wóz strażacki. Zwiedzający dowiedzieli się również o gospodarce i sygnałach łowieckich, zobaczyli psa myśliwskiego i sokoła. Zostali też uświadomieni, za co można dostać mandat w lesie.

Przypominamy, że Nadleśnictwo Lubartów wchodzi w skład PGL Lasy Państwowe, podlega bezpośrednio Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

W skład Nadleśnictwa wchodzi 10 leśnictw, oprócz tego na naszym terenie funkcjonuje gospodarstwo szkółkarskie Stróżek oraz dwa Ośrodki Hodowli Zwierzyny LP – obwody nr 101 i 131. Na naszym terenie wyróżniono dwa obręby leśne:  Lubartów- 6795,50 ha- obejmuje część północną Nadleśnictwa (5 leśnictw) i  Kozłówka- 6985,99 ha- obejmuje część południową Nadleśnictwa
(5 leśnictw, gospodarstwo szkółkarskie).  Lasy Nadleśnictwa Lubartów pełnią ważną rolę w przestrzeni przyrodniczej regionu. Kompleks Lasów Kozłowieckich ze względu na swoje położenie oraz walory przyrodnicze otrzymał miano „zielonych płuc Lublina”. Na jego terenie znajdują się m.in. rezerwat Kozie Góry, kwatera myśliwska Stary Tartak i ścieżka edukacyjna Kopanina.

Sylwia Cichoń