Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Lubartowie

Już za kilka dni upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. W celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z tego obowiązku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie w sobotę 28 kwietnia w godzinach od 9:00 do 13:00 organizuje Dzień Otwarty.

W tym dniu w siedzibie urzędu przy ul. Legionów 55 będzie można uzyskać pomoc w zakresie rozliczenia podatku PIT oraz złożyć zeznanie podatkowe za rok 2017 – w formie „papierowej” lub elektronicznej przy udostępnionym w tym celu stanowisku komputerowym. Jednocześnie informujemy, że w dniach 26, 27 oraz 30 kwietnia br. urząd będzie czynny do godziny 18:00 (wyłącznie sala obsługi – ul. Legionów 55).Ponadto przypominamy o możliwości składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną – adres www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Małgorzata Ostęp