Dzień Papieski w II LO

21 października społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie obchodziła Ogólnopolski Dzień Papieski, który jest symbolem wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocją Jego wieloletniego nauczania.

Z tej okazji uczniowie II LO zorganizowali akademię, której celem było przybliżenie postaci Karola Wojtyły. Myślą przewodnią uroczystości był pokój na świecie. W ponad 26-letniej posłudze na Stolicy Piotrowej wielkiego papieża Jana Pawła II na szczególne podkreślenie zasługuje jego wytrwałe działanie na rzecz sprawiedliwego pokoju, pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych oraz pojednania. Papież jako człowiek wielkiego umysłu, głębokiej wiary i wyjątkowo charyzmatycznej osobowości głosił ideę budowy cywilizacji miłości, wzniesionej na fundamencie wartości uniwersalnych – pokoju, solidarności, sprawiedliwości, przebaczenia i wolności. Patrzył na sprawę pokoju jako na „dobro publiczne” o charakterze globalnym, sprawę „wspólnego interesu” wszystkich ludzi.

Uczniowie biorący udział w występie pracowali pod kierunkiem: ks. Pawła Kościuka, p. Pawła Pasikowskiego, p. Łukasza Wasyluka.

II LO