Dzień Seniora w Gminie Lubartów

W świetlicy wiejskiej w Nowodworze 20 października osoby w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcy Gminy Lubartów obchodzili swoje święto. W uroczystym spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Lubartów” oraz zaproszeni goście. Wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyść złożył serdeczne życzenia wszystkim starszym mieszkańcom gminy. Do życzeń z wiązanką pieśni i piosenek dołączyła się kapela  ludowa „Lubartowiacy”, działająca przy Lubartowskim Ośrodku Kultury, który skutecznie zachęcił do wspólnego śpiewania i tańca. Część artystyczną w spektaklu „Rzepka„ J.Tuwima we współczesnym wydaniu zaprezentowała młodzież skupiająca się przy  bibliotece w Skrobowie. Dopełnieniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku i Koło Gospodyń Wiejskich w Nowodworze. Nad przebiegiem uroczystości czuwali liderzy Klubów Seniora w Baranówce, Nowodworze i Szczekarkowie wraz z pracownikami GOPS i GBP w Lubartowie.

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów”. Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.