Dzień Seniora w Związku Emerytów

Zarząd lubartowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował 18 października uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Wzięła w nim udział liczna grupa seniorów z Lubartowa i okolic, dla których przygotowano poczęstunek i występy artystyczne.

W spotkaniu w sali widowiskowej spółdzielni pod hasłem „Słoneczna jesień życia” uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Urząd Miasta Lubartów reprezentował burmistrz Krzysztof Paśnik, który gratulował związkowi aktywnej działalności i przekazał życzenia dla seniorów. Spotkanie poprowadziła Dorota Szczuchniak.

Wszystkim seniorom życzę wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych – mówiła prezes Związku Emerytów i Rencistów Regina Wierzchoń. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla kilku członków Związku Emerytów.

W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubartowie. Zaśpiewał też Chór Ziemi Lubartowskiej z Lubartowskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Alfreda Kędziory. Swoją twórczością poetycką podzieliły się z gośćmi członkinie związku.

Sylwia Cichoń