Dzień Zwycięstwa w Lubartowie

74 lata temu skapitulowała III Rzesza i tym samym zakończyła się II wojna światowa. W Lubartowie z tej okazji spotkali się w ratuszu kombatanci, przedstawiciele władz miasta oraz jednostek samorządu miejskiego i powiatowego.

Ten dzień to nie tylko dzień zwycięstwa naszych przodków, ale także wszystkich pokoleń, które budują naszą Polskę – mówił podczas uroczystości Andrzej Mazurek, szef Środowiska Lubelskiego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Głos zabrał też Czesław Romański, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie.

Suma poległych i rannych na polu chwały to zwycięstwo. Jest ono smutne i zarazem radosne, bo skończył się okres bezsensownych mordów i zabijania.

Oprócz prezentacji pocztów sztandarowych były pieśni i wiersze patriotyczne. Zagrała Kapela Ludowa „Lubartowiacy”.
Podczas wydarzenia gratulacje dla odznaczonych kombatantów i działaczy złożył burmistrz Krzysztof Paśnik.

Obchody Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa zorganizował Związek Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie oraz Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Lublinie. Święto zostało ustanowione w 2015 roku.

(KW)