Dziś spotkanie w sprawie S19

Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA oraz wykonawcą dokumentacji w sprawie budowy drogi S 19 na odcinku Lublin – Lubartów zaplanowano na 7 grudnia o godz.16.00 w Urzędzie Miasta Lubartów.

Przypominamy, że spotkanie będzie miało charakter informacyjno – konsultacyjny. Będzie zaprezentowany projekt nowej drogi oraz omówione zostaną wybrane rozwiązania projektowe między innymi obsługa komunikacyjna terenów przyległych do projektowanej drogi ekspresowej. Ponadto będzie mowa o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. W programie spotkania przewidziano otwartą dyskusję oraz składanie ewentualnych uwag i wniosków.

(kw)