Dzisiaj konsultacje w sprawie budowy drogi wschodniej

Burmistrz Janusz Bodziacki zarządził konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi wschodniej w Lubartowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego /droga wojewódzka Nr 815/.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie otwartego spotkania z mieszkańcami podczas którego będzie możliwość składania wniosków i uwag.
Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 (sala nr 10), w dniu 17.09 o godz. 16:00.