Edukacja i integracja w Polskim Parku Narodowym

16 września uczniowie z klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w wycieczce do Polskiego Parku Narodowego. Wycieczka miała charakter zarówno edukacyjny jak i integracyjny. Początek trasy to zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego, który prowadzi aktywną ochronę tego gatunku. Niewiele osób wie, że żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej  Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Kolejny punkt programu to  przejście ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”, gdzie pod okiem przewodnika uczniowie mogli zobaczyć najbardziej charakterystyczne i najciekawsze elementy ekosystemu Parku. Trasa ścieżki obejmuje śródleśne jezioro, z kładkami i pomostem, otoczone rozmaitymi typami lasów i torfowisk. Niestety nie udało się nam wypatrzeć słynnych żurawi, które są symbolem Poleskiego Parku. Szczególnym zainteresowaniem naszym uczniów cieszyły się torfowiska przejściowe zwane na Polesiu spleją. Występują tam rzadkie i interesujące gatunki roślin jak owadożerna rosiczka i kwitnące storczyki. Po zakończeniu zwiedzania szczególną i bardzo przyjemną atrakcją była możliwość odpoczynku przy ognisku. Wymiana wrażeń, wspólny posiłek, czas spędzony na świeżym powietrzu to doskonały sposób na „doładowanie baterii” uczniów przed rozpoczynającymi się wkrótce praktykami zawodowymi.

Marzena Foltyn