Edukacja prawna uczniów II LO

Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół prowadzi warsztaty w formie symulowanej rozprawy sądowej z udziałem zarówno młodzieży, jak i adwokatów, radców prawnych, asystentów sędziego, kuratorów sądowych. W zajęciach takich 23 lutego uczestniczyła młodzież II LO w Lubartowie z klasy III c, pod opieką wychowawcy Adama Sabata oraz Ewy Zbiciak.

Symulowana rozprawa dotyczyła pobicia, handlu narkotykami i zaboru mienia o poważnej wartości.  Oprócz rozprawy, która odbywała się  w sali sądowej Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Lublinie, miała też miejsce  dyskusja na temat zasad wyrokowania i zmian proceduralnych, które przybliżyła wiceprezes Sądu Okręgowego w Lublinie Sędzia Wiesława Stelmaszczuk – Teracha. Dodatkowo studenci UMCS Wydziału Pedagogiki i Psychologii przedstawili zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, mediacji i walki ze stresem. Podsumowaniem była narracja i odpowiedzi na pytania uczniów, udzielone przez kuratora sądowego, który przybliżył młodzieży problemy odpowiedzialności karnej nieletnich.

Niewątpliwie była to cenna lekcja budująca świadomość prawną i skłaniająca do refleksji jak łatwo i niekiedy zupełnie przypadkowo można wejść w konflikt z prawem.

Humaniści