Edukacyjnie w SP 1

26 listopada  w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego miało miejsce doniosłe wydarzenie. Był to panel koleżeński, połączony ze spacerem edukacyjnym z udziałem gości, wieńczący kilkuletnią pracę w programach Całościowy Rozwój szkoły – poziom podstawowy i zaawansowany (SUS – Szkoła ucząca się z kursem „Lider oceniania kształtującego”, RUN – Rozwijanie uczenia się i nauczania).

Zaproszenie otrzymali przedstawiciele władz miasta, Rady Rodziców oraz dyrektorzy i nauczyciele z kilku wybranych z terenu Lubelszczyzny szkół realizujących strategie oceniania kształtującego. Były to: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

Moderatorką spotkania z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej była pani Katarzyna Olejnik – dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie, zaś koordynatorką działań i osobą prezentującą doświadczenia oraz dokonania zespołu nauczycieli SP 1 – Renata Stawinoga.

Po krótkim powitaniu przez Dyrekcję i modelatorkę spotkania zaproszeni goście udali się na obserwacje lekcji u zaangażowanych i aktywnych nauczycieli wdrażających nowoczesne strategie OK. Swój warsztat pracy pokazali: Modesta Szczęsna w ramach edukacji wczesnoszkolnej, Justyna Dalentka – w toku zajęć profilaktycznych, Ewa Miduch i Paweł Muzyka jako nauczyciele języka polskiego, Aneta Sykut – ucząca języka angielskiego, Bartłomiej Kowalczyk prowadzący zajęcia wychowania fizycznego.

Po godzinie wytężonej pracy obrazującej codzienność szkolną odbyły się kameralne spotkania: panelistów czyli zaproszonych obserwatorów lekcji z moderatorem, nauczycielami poszczególnych klas oraz reprezentantami uczniów, chętnie wypowiadającymi się na temat preferowanych w szkole wzorców uczenia się i nauczania.

W kolejnej, popołudniowej części spotkania miała miejsce prezentacja osiągnięć SP 1 w zakresie stosowania narzędzi i technik OK oraz przebiegająca w kawiarnianej atmosferze dyskusja World Cafe z udziałem dyrekcji, nauczycieli, rodziców i niezawodnych uczniów. Odbyła się ona wokół kilku ważnych tematów:

  1. Dobra lekcja czyli jaka?

  2. Współpraca – potrzeba czy przeszkoda?

  3. Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?

  4. Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?

  5. Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym?

  6. Praca domowa – wybór czy konieczność?

Dyskusja ta przyniosła nieocenione wskazówki istotne dla przebiegu kolejnych podejmowanych w szkole działań. Stanowią one wartość wypracowaną przez wszystkich obecnych w sali konferencyjnej gości, którym należą się szczere podziękowania. Uśmiechem warto obdarzyć nauczycieli prowadzących w tym dniu lekcje, ale także innych zaangażowanych w pracę grup Pomocnych Przyjaciół i współtworzących panel koleżeński. Wymienić tu należy: Igę Mazurek – Racką, Monikę Kędziorę, Jolantę Falkowicz, Marię Biernacką- Drabik i Romana Denisiuka.

Po kilku latach udziału w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks.Jana Twardowskiego zdobyła prestiżowy tytuł „Szkoły uczącej się”. Został on złożony na ręce pani dyrektor Danuty Sienkiewicz, w obecności zaangażowanych we wdrażanie oceniania kształtującego wicedyrektorów – Barbary Walczak i Jerzego Zbiciaka. To właśnie dzięki dyrekcji zapaliło się przed laty „zielone światło” dla działań nauczycieli, którym zależy na jakości kształcenia, będącej wynikiem nieustannego doskonalenia i dbałości o rozwój ucznia.

R.S.

foto: Marian Kozak